Analyse
AXA: I-Plus Welcome aanbod 6 jaar geleden - maandag 23 januari 2012

Deze tijdelijke rekening biedt een basisrente van 1,60 % en een getrouwheidspremie van 0,40 %.

Axa stelt zijn klanten zonder spaarrekening voor om een rekening I-Plus Welcome te openen. Deze biedt een basisrente van 1,60 % en een getrouwheidspremie van 0,40 %. De basisrente is zes maand lang gewaarborgd, te rekenen vanaf het moment van de eerste storting. De getrouwheidspremie is twaalf maanden van kracht. Om van deze voorwaarden te genieten moet men minstens 15 000 euro vers geld storten. Zes maand na de eerste storting worden de tarieven aangepast aan die van de I-Plus spaarrekening. Voor het ogenblik bedraagt de basisrente 1,10 % en de getrouwheidspremie 0,25 %. Deze laatste geldt dan voor nieuwe stortingen gedaan na zes maanden.

 

We vinden betere tarieven op de markt bij spaarrekeningen die geen beperkende voorwaarden stellen. We laten dit aanbod links liggen.

Deel dit artikel