Analyse
Spaarrekening afsluiten: wat met getrouwheidspremie? 7 jaar geleden - woensdag 2 februari 2011

Wat gebeurt er met de getrouwheidspremie bij afsluiting van een spaarrekening en hoe wordt bepaald welke premie is verworven en welke niet?


Alles zal afhangen van hoe lang uw spaarcenten reeds op de spaarrekening hebben gestaan. Als het geld twaalf maanden onafgebroken op de rekening is gebleven dan is de getrouwheidspremie verworven en zal de bank bij afsluiting deze getrouwheidspremie uitbetalen samen met de interest die de basisrente heeft opgeleverd. Is het geld minder dan twaalf maanden op de rekening, krijgt u geen premie bij afsluiting.
In de praktijk is het meestal niet zo eenvoudig omdat er meerdere stortingen en opnemingen op éénzelfde rekening zijn gebeurd. Het wordt dan een moeilijke opgave om te bepalen welke getrouwheidspremie is verworven en welke niet.

 

Voorbeeld

We illustreren dit laatste aan de hand van een voorbeeld (zie ook tabel voor beter overzicht). Stel dat u op uw rekening drie stortingen hebt gedaan van telkens 10 000 EUR op drie verschillende data: op 1 augustus 2009, 15 januari 2010 en op 1 april 2010. Daarna beslist u om op 1 februari 2011 de 30 000 EUR af te halen, omdat een andere beleggingsopportuniteit zich heeft aangediend, en sluit de rekening af. Welke getrouwheidspremie zal u nu bij de afsluiting kunnen verwachten?

 

Kijken we naar de eerste storting van 1 augustus 2009. De eerste getrouwheidspremie is uitbetaald op 31 december 2010 voor de periode van 1 augustus 2009 tot 1 augustus 2010. Aangezien de tweede periode van twaalf maanden niet volledig is, hiervoor zou u moeten wachten tot 1 augustus 2011, krijgt u geen getrouwheidspremie bij afsluiting. Op de tweede storting van 15 januari 2010 is de periode van twaalf maanden afgerond op 15 januari 2011. De verworven premie zou normaal pas op 31 december 2011 worden gestort maar door de afsluiting zal u die vroeger krijgen. Wat de derde storting betreft kunnen we kort zijn: de periode van twaalf maanden is niet voorbij dus hebt u geen recht op de getrouwheidspremie.

 

 

AFSLUITING OP 01/02/2011
Bedrag storting
Datum storting
Einde
12 mnd
Premie Verworven?
10 000
01/08/09
01/08/10
JA (1)
01/08/11
NEE
10 000
15/01/10
15/01/11
JA (2)
10 000
01/04/10
01/04/11
NEE
Afsluiting
 
01/02/11
 
(1) reeds gestort op 31/12/10
(2) afgerekend bij afsluiting

 

Besluit

Op welk moment van het jaar u ook uw rekening zou sluiten, u zal zoals in ons voorbeeld, altijd bij verschillende stortingen een deel van de getrouwheidspremie aan uw neus zien voorbijgaan. Hoe hoger de getrouwheidspremie, hoe meer u zou kunnen laten liggen. Dit is de reden waarom we over het algemeen niet happig zijn om geld over te maken op een rekening met een hoge getrouwheidspremie. Indien u niettemin voor een dergelijke rekening kiest, zorg er dan voor dat u slechts één storting doet. Het zal dan ook veel gemakkelijker zijn om het ideale moment te bepalen om de rekening af te sluiten of een deel van het geld op te nemen (op de verjaardag van de storting) zonder de premie te verliezen. We geven ook nog mee dat sinds de nieuwe spaarwet banken geen kosten meer mogen aanrekenen bij het sluiten van een spaarrekening.

 

Deel dit artikel