WRITER

Letterlijk is een writer iemand die een effect onderschrijft. De term wordt vooral gebruikt om de beleggers aan te duiden die intekenen op optiecontracten.