WINSTWAARSCHUWING

Bedrijven doen een winstwaarschuwing ("profit warning" in het Engels), om de buitenwereld ervan te verwittigen dat ze niet in staat zullen zijn om de vooraf geraamde winst te halen.  

· Dat een onderneming de eerder vooropgezette winst toch niet zal halen kan een conjuncturele oorzaak hebben - en dus tijdelijk zijn - maar ook een structurele oorzaak, en dat betekent dat die oorzaak van blijvende aard is, wat veel erger is. Het kan zowel te wijten zijn aan externe factoren waarop de groep geen greep heeft, als aan interne factoren, zoals onbekwaamheid en een gebrek aan efficiëntie.

 · Bij een profit warning daalt de koers van het betrokken aandeel. Om te weten of dat op een overdreven manier gebeurt, zodat er een buitenkans ontstaat om te kopen, moet men kijken naar het waarderingsniveau van het aandeel.  Er is sprake van een overdreven reactie als de koersdaling gebeurt op het ogenblik dat het aandeel niet te duur is en indien de oorzaak van de problemen de langetermijnvooruitzichten van de onderneming niet op de helling zet. Als de oorzaak voor de winstwaarschuwing niet te erg is - te wijten aan de conjunctuur of aan externe factoren - en indien het waarderingsniveau na de winstwaarschuwing redelijk is, mag een aankoop van het aandeel overwogen worden. Het is dus van primordiaal belang om de oorzaak van de winstwaarschuwing te kennen.