WHISPERS

In de Verenigde Staten zijn de whispers (het Engelse woord betekent letterlijk gefluister) de niet officiële verwachtingen die door al dan niet professionele beleggers worden uitgesproken over de bedrijfsresultaten. Ze verschillen vaak van wat men de consensus van de analisten noemt. En dat staat dan weer voor het "officiële" gemiddelde van de verwachte resultaten.   De verwachte resultaten spelen op de beurs een belangrijke rol, omdat ze een grote impact hebben op de aandelenkoersen. Van zodra de effectieve resultaten bekend zijn, zal de koers van het aandeel in mindere of meerdere mate - en meestal slechts kortstondig - stijgen of dalen indien de werkelijke resultaten afwijken van de verwachte resultaten. Zo kunnen beter dan verwachte resultaten de koers van een aandeel doen stijgen. Omgekeerd kunnen slechter dan verwachte resultaten zwaar op de koers wegen.   

Dat er meer en meer belang wordt gehecht aan "whispers", en soms zelfs meer dan aan de consensus van de analisten, kan worden verklaard door de toenemende populariteit van internet.