WERELDHANDELSORGANISATIE (WHO)

De WHO is een internationale instelling die als belangrijkste doelstelling heeft om de handelsuitwisselingen tussen landen (akkoorden, onderhandelingen, regeling van geschillen, onderzoek van handelspraktijken, hulp aan de ontwikkelingslanden, coƶperatie) harmonieus te laten verlopen in vrijheid en billijkheid en zonder dat daarbij onverwachte verrassingen optreden. De meer dan 130 landen die lid zijn van de WHO vertegenwoordigen meer dan 90 % van de wereldhandel.