WAARBORGFONDS

Over het algemeen gebruikt men de term waarborgfonds om te verwijzen naar het Europese depositogarantiesysteem. Dat wordt in werking gezet als een bank failliet gaat en garandeert dat de deposito's bij een bank worden terugbetaald tot maximum 100 000 euro (in BelgiĆ«). Die garantie is van kracht per persoon en geldt voor alle deposito's bij de bank zelf : zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen, kasbons die door de bank zijn uitgegeven en op een effectenrekening zijn ingeschreven. De terugbetalingsgarantie geldt echter enkel voor deposito's in euro of in een munt van een land van de Europese Unie.

Het fonds wordt gespijsd door de banken die er regelmatig een bijdrage in storten of zich engageren om te betalen in geval van een tussenkomst.