VOORLOPENDE CIJFERS

In de financiële berichtgeving wordt vaak verwezen naar de termen “voorlopende cijfers” en “voorlopende indicatoren”. Daarmee wordt niets anders bedoeld dan cijfers die aan de hand van een aantal steekproeven of enquêtes vooruitlopen op de werkelijke cijfers die later zullen worden bekend gemaakt. Omdat de spelers die actief zijn in het financieel-economische domein kort op de bal willen spelen, kunnen zij moeilijk op de werkelijke cijfers wachten. Ze werken daarom graag met deze voorlopende cijfers. Domeinen waarin voorlopende cijfers worden gepubliceerd zijn onder meer die van de inflatie, de werkloosheid en het Bruto Binnenlands Product (geheel van goederen en diensten die een land in een jaar produceert en levert).