VLOTTENDE RENTE

Voor sommige obligaties ligt de intrest niet vast voor de hele looptijd. Hij kan van jaar tot jaar, of zelfs van kwartaal tot kwartaal verschillen, hetzij volgens voorwaarden die op voorhand zijn vastgelegd, hetzij op basis van de evolutie van bepaalde factoren (indexen,…). Aangezien de intrest verandert, heeft men het over een vlottende rente.

De berekening van het rendement en van de vraag of het opportuun is dergelijke obligaties aan te kopen, is dus moeilijker. Dergelijke effecten zijn vaak enkel beschikbaar in grote coupures.