VERZEKERINGSBON

De verzekeringsbon is een beleggingsformule die wordt voorgesteld door de verzekeringsmaatschappijen. De verzekeringsbon lijkt op een kasbon maar op een aantal punten zijn er toch ook aanzienlijke verschillen.

· Minimuminleg  : vaak 2500 euro

· Intresten  : worden over het algemeen niet jaarlijks uitbetaald maar bij het startkapitaal gevoegd, en dus gekapitaliseerd, zodat ze zelf intresten opleveren. De opbrengst van de belegging wordt dus slechts op de vervaldag uitbetaald, samen met de begininleg.

· Nominatief : een verzekeringsbon is altijd ingeschreven op naam van de bezitter ervan.

· Kosten  : instapkosten van 1, 2, 3 zelfs 4 % van het kapitaal. Er zijn geen uitstapkosten.

· Fiscaliteit : als de bon een looptijd heeft van minstens acht jaar en één dag of   als er een overlijdensdekking aan gekoppeld is ten bedrage van 130 % van het geïnvesteerde kapitaal, wordt de opbrengst van de belegging niet belast. Die voorwaarden worden vervuld door het gros van de Belgische verzekeringsbons; geen beurstaks.

· Rendement : hangt af van de intrestvoet en van de instapkosten, maar ook van de leeftijd en het geslacht van de verzekerde (omwille van de kosten voor de overlijdensdekking zal het rendement voor mannen en voor oudere personen lager zijn).  

· Deelname in de winst van de verzekeringsmaatschappij : hangt af van het soort contract.

· Verkoop voor de vervaldag : mogelijk maar de kosten lopen dan erg hoog op, dus ten zeerste afgeraden.

· Medische formaliteiten : soms is een gezondheidsattest vereist .

· Wat gebeurt met het kapitaal in geval van overlijden ? gestort aan de begunstigde van de overlijdensdekking, vermeerderd met de verworven intresten met een minimum van 130 % van het kapitaal.