VERTICALE EN HORIZONTALE INTEGRATIE

Men spreekt over verticale integratie als men wil zeggen dat een bedrijf het hele productieproces van zijn producten van a tot z beheerst. In dat geval kan het bijvoorbeeld zelf zijn grondstoffen produceren of de controle uitoefenen op de bedrijven die zijn producten gebruiken of verkopen.  

Voordelen : het bedrijf heeft alles in handen, kan synergiën bewerkstelligen, kosten onder de knoet houden, marges verhogen, beter producten op maat maken,…

Nadelen : het bedrijf kan te veel hooi op zijn vork nemen waardoor de goede gang van zaken van het geheel in het gedrang komt. Zo is het goed mogelijk dat het bedrijf niet over de nodige expertise beschikken om alles goed te beheren. Daarnaast kan verticale integratie de flexibiliteit van een bedrijf belemmeren en mogelijk te veel kapitaal opslorpen. Een onderneming die een diepgaandere verticale integratie overweegt moet dus zeker eens de voordelen tegenover de nadelen zetten.

Men heeft het over horizontale integratie als vanuit een gemeenschappelijke basis een zeer breed gamma goederen en diensten worden geproduceerd.