VERLOPEN INTRESTEN

Voor elke obligatie die wordt verhandeld vóór de vervaldag moet de aankoper aan de verkoper  verlopen intresten betalen. Het gaat om de intresten waarop de verkoper recht heeft voor de periode tussen de vorige intrestdatum en de datum van de transactie.  

De koper zal bij de volgende intrestbetaling het volledige bedrag krijgen en op die manier de verlopen intresten recurpereren die hij aan de verkoper betaalt.   

De financiële tussenpersoon belast zich met de berekening van het juiste bedrag en dat wordt op het borderel vermeld.