VERKOPEN

Op welke basis besluiten we om u aan te raden een aandeel te verkopen? 

Onze analisten hanteren een aanpak die tegelijk rigoureus en flexibel is.

De belangrijkste parameter is het waarderingsniveau. Of we de koers van een aandeel nu waarderen t.o.v. de winst van een bedrijf, t.o.v. het eigen vermogen, of t.o.v. het verwacht dividendrendement, we komen hoe dan ook uit bij een driedeling tussen aandelen die ofwel goedkoop, ofwel correct gewaardeerd, ofwel duur zijn. Hoe goedkoper, hoe groter de kans op een mooi rendement, hoe relatief duurder, hoe lager de rendementsverwachting.

Bij DURE AANDELEN dient u dus extra voorzichtig te zijn. Want naast hun lagere rendementskansen, zijn ze ook vatbaarder voor (forse) koersdalingen bij interne of externe tegenslagen. In de meeste gevallen kunt u dure aandelen maar beter VERKOPEN.

Laag gewaardeerde of GOEDKOPE AANDELEN mag u wel KOPEN.

En CORRECT GEWAARDEERDE AANDELEN mag u gewoon in portefeuille HOUDEN.

Naast het waarderingsniveau, zijn er nog diverse andere parameters die een belangrijke invloed kunnen hebben.
Het momentum van een aandeel, met name de tendens dat het nog een tijdlang op zijn (positieve of negatieve) elan zal doorgaan. Zo is een goedkoop aandeel met een positief momentum bijzonder geschikt voor een aankoop: de kans is immers groot dat het zijn koersklim zal voortzetten. Dure aandelen met een negatief momentum kunt u daarentegen beter mijden.
Het risico van een aandeel, is eveneens van belang. Uit onderzoek blijkt dat minder risicovolle aandelen doorgaans meer opleveren dan riskante aandelen. Het risicogehalte kan worden afgelezen aan de volatiliteit: de mate waarin de koers over kortere periodes schommelingen (omhoog en omlaag) laat optekenen. Hoe hoger die volatiliteit, hoe gevaarlijker en hoe groter de kans op ontgoochelingen.
Een factor die dan weer bepalend is voor die volatiliteit, is de kwaliteit van de fundamentele gegevens van een bedrijf: daarmee doelen we op elementen zoals de rentabiliteit of winstgevendheid, de soliditeit, de mate waarin een bedrijf erin slaagt om cash te genereren, enz. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die met regelmaat goede financiële verslagen kunnen voorleggen, ook hogere beursrendementen opleveren.
Bij de beoordeling van het risico van een aandeel, houden we ook rekening met factoren zoals het technologisch risico, juridisch risico… Alles bij mekaar resulteert dit in de toekenning van een risico-indicator van 1 (erg laag risico) tot 5 (erg hoog).

Hoe pertinent de bovenstaande factoren ook zijn, ze reiken slechts houvast aan en leiden niet tot absolute waarheden die onverkort gelden voor alle aandelen. Uiteindelijk is het aan de financieel analist om op basis van zijn ervaring met (beurs)beleggingen en zijn kennis van de bedrijven en van de sectoren waarin ze actief zijn, tot een advies te komen. Het komt er dan op aan om ook de sector en de positionering van het bedrijf erin te gaan analyseren. Tot slot zijn ook de financiële beslissingen van het management, bijv. inzake investeringen en het laten terugvloeien van winsten naar de aandeelhouders een belangrijk gegeven voor het eindoordeel van de analist.

Het is door rekening te houden met al deze elementen dat een analist een advies zal kunnen formuleren: KOPEN, HOUDEN of VERKOPEN.