VERHOUDING SCHULDEN/EIGEN VERMOGEN

De schulden/eigenvermogen-verhouding bepaalt in welke mate een onderneming zich met eigen vermogen of schulden financiert. Hoe hoger deze verhouding, hoe belangrijker schulden in de financiering zijn. We gebruiken deze ratio om de kwaliteit van een zeker type van ondernemingen zoals industriële bedrijven en holdings op te meten.