VERHOUDING KOERS/COURANTE WINST

De koers/winstverhouding (price earnings ratio in het Engels) is het cijfer dat men bekomt door de koers van een aandeel te delen door de winst per aandeel. Hoe lager die verhouding, hoe goedkoper het aandeel is.  

Men kan het gegeven nog verfijnen door de ratio te berekenen op basis van preciezere winstcijfers :

- verhouding koers/nettowinst (winst na financiële en uitzonderlijke resultaten en na belastingen)
-  verhouding koers/courante winst (winst vóór uitzonderlijke resultaten en voor wat de cijfers van Budget Week betreft, na belastingen).