VERHOUDING KOERS/CASHFLOW

De verhouding koers/netto cashflow is het cijfer dat men bekomt door de koers van een aandeel te delen door cashflow of anders gezegd door het verschil tussen enerzijds de inkomsten en anderzijds de lasten die deel uitmaken van de geldstroom, met uitzondering van de puur boekhoudkundige inkomsten en lasten. Hoe lager deze verhouding, hoe goedkoper het aandeel.  

De verhouding koers/courante cashflow wordt berekend op basis van de cashflow zonder rekening te houden met de uitzonderlijke meerwaarden.