VERGELIJKBARE BASIS

In de jaarverslagen en halfjaarverslagen van ondernemingen en bij de bespreking van de kwartaalresultaten duikt vaak de term “vergelijkbare basis” op.
Een eenvormige definitie voor die term is er echter niet, want elke onderneming kan het begrip anders invullen. Meestal komt het erop neer dat men, als men die term gebruikt, wil zeggen dat de cijfers worden vergeleken zonder rekening te houden met overnames of afgestoten onderdelen. Cijfers op vergelijkbare basis houden evenmin rekening met hogere of lagere participaties in dochterbedrijven. Soms gebruikt men de term daarnaast om erop te wijzen dat men cijfers vergelijkt op basis van gelijk gebleven wisselkoersen. En in de distributiesector wordt de term gehanteerd om aan te geven dat bij de vergeleken cijfers geen rekening wordt gehouden met seizoenseffecten,  kalendereffecten of met openingen van nieuwe winkels en sluitingen van bestaande winkels. Het doel bestaat er altijd in om de omzet en de resultaten, volgens de eigen beoordeling van de onderneming, uit te zuiveren van eenmalige en "storende" elementen om een vergelijking van de "normale" voortgaande activiteiten in de tijd mogelijk te maken en om daar een beter zicht op te bieden, wat het ook voor aandeelhouders en analisten gemakkelijker maakt.