VASTGOEDCERTIFICAAT

Voor de realisatie van grote vastgoedprojecten die onmogelijk door één portefeuille kunnen worden gefinancierd, richt men een vennootschap op die een beroep doet op de beleggers. In ruil voor het geld dat de beleggers aan de vennootschap toevertrouwen, krijgen ze een effect, het zogenaamde vastgoedcertificaat.

Het dividend dat de bezitter kan innen, is zijn jaarlijkse deelname in de winst (de netto huuropbrengsten van het betrokken gebouw). Na 15, 20 of 25 jaar wordt het gebouw dan verkocht en de belegger krijgt ook zijn deel van de opbrengst. Vastgoedcertificaten noteren op Euronext Brussel.