VASTE INTREST

Met de term belegging tegen vaste intrest of vastrentende belegging duidt men de beleggingen aan die een jaarlijkse vaste rente opleveren, zoals bijvoorbeeld obligaties, kasbons, spaarrkeningen, enz. Vastrentende beleggingen staan tegenover beleggingen in bijvoorbeeld aandelen, fondsen en vastgoedbeleggingen die geen vaste intrest opleveren.