VALUTADATUM

De valutadatum is de fictieve datum vanaf wanneer bij de berekeningen daadwerkelijk rekening wordt gehouden met een transactie, terwijl die transactie in werkelijkheid soms op een ander ogenblik heeft plaats gevonden. Het kan gaan om de berekening van intresten, het debiteren of crediteren van een rekening na een aankoop of verkoop van effecten, enzovoort. Bij een spaarrekening bijvoorbeeld is de valutadatum bij een afhaling verplicht de dag van de afhaling zelf, terwijl het bij een storting de dag zelf of de dag nadien is. Als u geld stort op een rekening brengt het dus vanaf de dag zelf (D) of ten laatste vanaf de dag nadien (D+1) intrest op. Bij een afhaling krijgt u geen intrest meer vanaf de dag van de afhaling (D). De intresten worden met andere woorden toegekend tot de dag vóór de afhaling.