V- en W- CRISIS

Een V- of een W-crisis  worden met die letters aangeduid omdat de grafische voorstelling van de economische ontwikkeling van een land op hun vorm gelijkt. Bij een V-crisis loopt de activiteit snel terug om daarna ook weer snel te hernemen. Bij een W-crisis is er na een snelle economische terugval een kortstondig herstel, dat dadelijk weer wordt gevolgd door een inzinking die erger is dan de eerste. Een W-crisis wordt ook aangeduid met de term double dip.