TRADING RANGE

De trading range is  niets anders dan het verschil tussen de hoogste en de laagste koersen van een effect tijdens een welbepaalde periode.  Het gaat om een concept dat afkomstig is uit de zogenaamde technische analyse. Die baseert zich voornamelijk op de historische evolutie van de aandelenkoersen om de toekomstige koersevolutie te voorspellen. De aanhangers van de technische analyse vinden de “trading range” belangrijk omdat ze ervan uitgaan dat een aandeel dat gedurende een bepaalde periode is verhandeld tegen een prijs die binnen de trading range ligt en dat dan het plafond daarvan doorbreekt of door de drempel ervan zakt, aangeeft dat er een andere trend, in positieve of negatieve zin, is ingezet. De aanhangers van de technische analyse beschouwen het doorbreken van het plafond of het onder de drempel zakken met andere woorden als een koop- of verkoopsignaal.

Hoewel er nogal wat aanhangers zijn van de technische analyse, hebben we er bij Budget Week altijd voor geopteerd om onze adviezen te baseren op de fundamentele analyse, die gebaseerd is op het werkelijke reilen en zeilen van de ondernemingen. We blijven er immers van overtuigd dat de fundamentele analyse, die rekening houdt met de fundamentele wezenskenmerken van een onderneming een beter zicht biedt op de verwachtingen die een bedrijf mag koesteren. Vandaar ook dat we slechts zelden verwijzen naar de concepten die kenmerkend zijn voor de technische analyse.