TRACKING ERROR

De tracking error is een meetinstrument dat analisten gebruiken om de regelmaat van de prestaties van een fonds te meten. Het komt erop neer dat men via een standaardafwijking de stabiliteit of volatiliteit van het gedeelte van het rendement meet dat niet kan verklaard worden door de marktschommelingen, noch door de knowhow van de beheerder. Naarmate de tracking error kleiner is, presteert de beheerder regelmatiger en omgekeerd.