TRACKING DIFFERENCE

Het prestatieverschil tussen de tracker en de index die hij schaduwt, geven we aan als tracking difference. Doorgaans is de tracking difference klein, maar het zorgt er wel voor dat u een iets lager rendement haalt. Dat een tracker (iets) minder presteert dan de index, is te verklaren doordat een tracker moet afrekenen met lopende kosten, transactiekosten, belastingen, enz. De lopende kosten zijn de kosten die de beheerders van de tracker aanrekenen voor hun prestaties. Aan de transactiekosten om alle effecten in de index te kopen en te verkopen, beurstaksen, enz. ontsnapt u evenmin. Een lage en stabiele tracking difference is één van de criteria bij een selectie van koopwaardige trackers.