TOTAL RETURN ON EQUITY

De term ROE of Return on Equity is de Engelse benaming voor de ratio “rendement op eigen middelen”.  

De ROE wordt bekomen door de courante winst te delen door de eigen middelen. De TOTAL ROE wordt bekomen door de totale nettowinst te delen door de eigen middelen. Dit cijfer meet de rendabiliteit van de eigen middelen, met andere woorden van het kapitaal dat permanent door de aandeelhouders ter beschikking wordt gesteld van de onderneming (maatschappelijk kapitaal + premies + reserves).  

Als een onderneming een ROE haalt van 15 % betekent dit dat ze op elke 100 euro aan eigen middelen een winst van 15 euro realiseert. Net als alle andere ratio’s moet ook de ROE met de nodige omzichtigheid worden gebruikt. De ratio houdt immers geen rekening met de manier waarop het bedrijf in kwestie zich financiert. Zo kan een onderneming die heel veel schulden aangaat haar ROE aanzienlijk optrekken, zonder evenwel haar globale rendabiliteit te verhogen.