TOEKENNINGSRECHT

Het toekenningsrecht houdt in dat een onderneming aan haar aandeelhouders nieuwe aandelen toekent, zonder dat zij daarvoor baar geld moeten betalen.  

Deze aandelen worden een "bonus" genoemd.

Het bezit van een bepaald aantal aandelen geeft recht op een bepaald aantal nieuwe aandelen.  

In sommige gevallen worden de rechten verhandeld op de beurs : de aandeelhouders die niet aan de operatie willen deelnemen of die niet over een veelvoud van het vereiste aantal aandelen beschikken kunnen de rechten kopen of verkopen op de beurs.