TMT

Het letterwoord TMT staat voor  Technology – Media – Telecom, de Engelse namen voor de sectoren waarin bedrijven actief zijn die hun activiteiten ontplooien in spitstechnologie (informatica, automatisering, internet,…), media (pers, radio, televisie,…) en telecommunicatie (telecomoperatoren, toeleveranciers van uitrustingsgoederen,...).