TINA

There Is No Alternative, of afgekort TINA, is een begrip waarmee wordt aangegeven dat beleggers steeds vaker aandelen verkiezen omdat er geen andere interessante alternatieven meer zijn. Zeker in tijden van zeer lage rentevoeten, waar cash en vastrentende beleggingen weinig opbrengen, is dat het geval.