TIMESHARING

Een belegging in timesharing bestaat erin dat men geleidelijk aan een vakantiewoning verwerft. Men is er eigenaar van en men mag ze gebruiken   tijdens een welbepaalde periode van het jaar. Men zou geneigd kunnen zijn om een dergelijke belegging te zien als een manier om zijn kapitaal te rentabiliseren. Men mag echter niet vergeten dat :

- de verhuurmogelijkheden en de mogelijkheden om een meerwaarde te realiseren afhangen van de ligging van de woning, en dat de oorpronkelijke aankoopprijs daar ook al rekening mee houdt;

- de beheers-, onderhouds- en andere kosten vaak erg hoog zijn;

- de markt om deze woningen opnieuw te verkopen niet liquide en niet transparant is, zelfs niet als men daarvoor een beroep doet op bedrijven die gespecialiseerd zijn in dergelijke transacties.  

Om al deze redenen is het rendement dat men van zo'n belegging mag verwachten erg laag, ook als men er rekening mee houdt dat men zelf zijn vakantie kan doorbrengen in die woning.