TIER 1 RISK ADJUSTED CAPITAL RATIO

De Tier 1 Adjusted Capital Ratio is een ratio die wordt gebruikt om de soliditeit van een financiële instelling te bepalen en haar capaciteit om een economische vertraging het hoofd te bieden. 
Deze ratio vergelijkt de solide middelen van de onderneming (eigen vermogen en kapitaal dat hiermee kan worden vergeleken) en het gebruik door de financiële instelling van deze middelen, of anders gesteld haar activa. 
De activa worden gewogen volgens hun risiconiveau (geld op een rekening is minder risicovol dan een speculatief krediet). Hoe risicovoller de activa die door de financiële instelling wordt aangehouden, hoe hoger de behoefte aan eigen middelen zal zijn. En hoe hoger deze ratio, hoe groter de capaciteit van de financiële instelling zal zijn om een economische vertraging het hoofd te bieden.