TIER 1 RISK ADJUSTED CAPITAL RATIO

De Tier 1 Risk Adjusted Capital Ratio is een ratio die wordt gebruikt om de soliditeit van een financiële instelling te bepalen, onder andere haar capaciteit om een economische vertraging het hoofd te bieden. Deze ratio vergelijkt de meest solide middelen van de onderneming (eigen vermogen en kapitaal dat hiermee kan worden vergeleken) en het gebruik door de financiële instelling van deze middelen, of anders gesteld haar activa. Om rekening te houden met het risico van de verschillende activa (geld op een rekening is minder risicovol dan een speculatief krediet) worden deze laatste gewogen volgens hun risiconiveau. Hoe risicovoller de activa die door de financiële instelling wordt aangehouden hoe hoger de behoefte aan eigen middelen zal zijn. En hoe hoger deze ratio, hoe groter de capaciteit van de financiële instelling zal zijn om een economische vertraging het hoofd te kunnen bieden.