TICK SIZE

Met het begrip tick size doelt men in het beursjargon op het minimale prijsinterval dat de notering van een effect (aandeel, optie, enz.) kan ondergaan. Anders gezegd, het minimale stapje waarin koersen kunnen bewegen, soms ook wel de noteringsfractie genoemd. Dat minimumverschil wordt uitgedrukt met een cijfer na de komma.

Op Euronext Brussel bijvoorbeeld, kan de tick size kleiner zijn dan 1 eurocent: 0,005 of zelfs 0,001 euro. Als het absolute koersniveau van een aandeel erg laag wordt, kan een variatie van 1 cent immers een grote koersschommeling betekenen.

 

Ter illustratie geven we hieronder de tick size door voor aandelen die noteren aan de Brusselse beurs:
– koersniveau tussen 0 en 9,999 EUR: tick size of minimumverschil van 0,001 EUR
– koers van 10 tot 49,995 EUR: tick size van 0,005 EUR
– koers van 50 tot 99,99 EUR: tick size van 0,01 EUR
– koers van 100 EUR of meer: tick size van 0,05 EUR