TERUGNEMING

Bij een koersdaling van de participaties van een onderneming, verwerkt dit bedrijf die koersdaling in haar rekeningen. Dat noemt men een waardevermindering. Als de koers weer stijgt, gaat de onderneming over tot een « terugneming» (annulering) van deze waardevermindering.  

Een voorziening (of provisie) is een toepassing van het boekhoudkundig recht die de ondernemingen verplicht om te anticiperen op gebeurtenissen die een negatieve impact zouden kunnen hebben op hun patrimonium. Dat anticiperen moet gebeuren door provisies aan te leggen voor risico's en lasten.  In de boeken staan de provisies bij de lasten die worden afgetrokken van de resultaten. Wanneer  de onderneming tot een annulering van deze voorzieningen (of provisies) overgaat; is er sprake van een "terugneming" van provisies.