TERMIJNREKENING

Als men een termijnrekening opent, plaatst men geld op een rekening bij een bank voor een welbepaalde looptijd die bij het begin wordt afgesproken (een maand, drie maanden, zes maanden, een jaar,…). Op de vervaldag zijn de gestorte bedragen onmiddellijk opvraagbaar, samen met de intresten, die bij de start worden vastgelegd voor de hele looptijd. Let op ! In de meeste gevallen verlengt de bank automatisch de belegging voor een nieuwe termijn met dezelfde looptijd. Om dat te vermijden moet u enkele dagen voor de vervaldag expliciet aan de bank laten weten dat u de rekening niet wenst te verlengen.