TEGEN BEST MOGELIJKE LIMIET

Een koop- of verkoop beursorder kan “tegen de beste limiet” worden geplaatst

Als het order op de beurs komt buiten de openingsuren, zal het worden uitgevoerd tegen de openingskoers, nadat alle limietorders zijn uitgevoerd indien die limiet overeenkomt met de openingskoers en volgens het beschikbare saldo.

Als het tijdens de beurssessie op de beurs komt, zal het worden uitgevoerd tegen  het beste aanbod dat op dat ogenblik op de markt is.

Dergelijke orders hebben ene kans om snel te worden uitgevoerd, maar geven geen zicht op de prijs waartegen dat zal gebeuren. Als een onverwachte gebeurtenis juist op dat ogenblik de koers verstoort, is het goed mogelijk dat ook de “best mogelijke limiet” weinig interessant is voor de belegger.