TECHNISCHE ANALYSE

Men heeft het over technische analyse als men zich voor de raming van de waarde van een aandeel hoofdzakelijk baseert op grafieken uit het verleden  :

· Weerstandslijn : op de historische koersgrafiek is dit de lijn die de opeenvolgende maxima met elkaar verbindt.

· Ondersteuningslijn : op de historische koersgrafiek is dit de lijn die de opeenvolgende minima met elkaar verbindt.

Hoe dichter de koers van een aandeel zich bij de weerstandslijn bevindt, hoe meer men aanraadt om het aandeel te verkopen. Hoe dichter de koers zich bij de ondersteuningslijn bevindt, hoe meer men aanraadt om het te kopen.

Tot zover in zeer grote lijnen de theorie. Het komt er natuurlijk ook op aan de koersbewegingen tussen deze twee extreme lijnen te interpreteren, de trendveranderingen te voorzien en er "figuren" in te onderkennen, waaruit de beurs lessen kan trekken en gepast te reageren als de koersen afwijken van hun gemiddelde.  

De technische analyse is de tegenpool van de fundamentele analyse die niet naar het verleden kijkt, maar naar de toekomstverwachtingen van de onderneming.