TAX CALL

De term tax call staat soms vermeld in de voorwaarden van bepaalde obligaties.

Het gaat om een clausule waarmee de uitgever zich het recht reserveert om over te gaan tot de vervroegde terugbetaling van de obligatie in geval van een wijziging van de fiscale wetgeving.