TANKAN-INDEX

De Tankan-index weerspiegelt de activiteitsgraad van de 220.000 Japanse bedrijven die een omzet halen van 20 miljoen yen of meer (± 135 000 EUR). Tankan is eigenlijk de samentrekking van 'Tanki Keiza Kansoku Chousa', wat in het Nederlands staat voor 'economische kortetermijnenquête bij de Japanse bedrijven'. Deze enquête wordt gecoördineerd door de Japanse centrale bank, die elk kwartaal een vragenlijst stuurt naar een representatief staal van 10.562 ondernemingen. Die moeten vragen beantwoorden rond het economische vertrouwen van de bedrijfsleiders, de binnen- en buitenlandse vraag, het niveau van de voorraden, de productiecapaciteit, het geld in kas, de tewerkstelling, de prijszetting van de producten en de intresten die de ondernemingen moeten betalen.

Eén of twee keer per jaar is er ook een specifiek luik dat peilt naar de verwachtingen van de Japanse bedrijfsleiders. Omdat de Tankan-index gebaseerd is op een driemaandelijkse enquête zijn de cijfers minder accuraat dan die van vergelijkbare onderzoeken in andere geïndustrialiseerde landen, want die worden maandelijks gevoerd. Anderzijds maakt de Japanse index wel een duidelijk onderscheid tussen kleine, middelgrote en grote ondernemingen, op basis van het kapitaal en het aantal werknemers. En dat is een goede zaak, aangezien in Japan zowel grote multinationals actief zijn die hoofdzakelijk op de export mikken als KMO’s die het bijna uitsluitend van de binnenlandse verkoop moeten hebben.