TAK 26

Een aantal instellingen stellen producten voor die men aanduidt met de naam “tak 26”. Kenmerkend is dat er bij die producten in principe geen verzekerd risico is, evenmin als een verzekerde en een begunstigde bij de afloop van het contract.

De rekeningen van tak 26 zijn feitelijk kapitalisatiecontracten met een welbepaalde looptijd. Ze bieden een gewaarborgd rendement en daarnaast eventueel ook een deelneming in de winst. Het gespaarde kapitaal kan op elk moment worden opgevraagd, maar over het algemeen moeten daar kosten voor worden betaald die van instelling tot instelling verschillen.

Maar wat de financiële tussenpersonen die deze producten aanbieden vooral naar voor schuiven is dat bij de intekening geen enkele belasting noch taks op de storting wordt afgehouden.