SWOT

De SWOT analyse van een entiteit omvat de sterktes (Strengths), de zwaktes (Weaknesses), de kansen (Opportunities) en de bedreigingen (Threats).