SWING PRICING

Zijn er meer beleggers die in een fonds instappen dan uitstappen, dan dient het fonds het verse kapitaal te beleggen. Omgekeerd, stappen er meer uit dan in, dan moet de portefeuille voor een stuk in cash worden omgezet. In beide gevallen komen er transactiekosten en eventuele belastingen om de hoek piepen. Die kosten komen ten laste van alle beleggers in het fonds.
Swing pricing is een techniek die de beleggers beschermt. Concreet verhoogt het fonds de netto-intrinsieke waarde bij een instap en verlaagt bij een uitstap, volgens een vooraf vastgelegd percentage (bijv. 0,50 of 1%). Dat percentage vloeit naar het fonds ter compensatie voor de opgelopen kosten.
De meerderheid van de Europese fondsen implementeert het swing pricing-mechanisme. Doorgaans wordt dit enkel toegepast wanneer een bepaalde drempelwaarde wordt bereikt bijvoorbeeld bij netto-stromen ten belope van 2% van de waarde van het fonds op dagbasis.