SUBPRIME

De subprimes zijn hypotheekleningen die in de Verenigde Staten worden toegekend aan gezinnen die minder toegang hebben tot het traditionele krediet (zieken of mensen met een laag inkomen,…). Op de meeste van die kredieten moeten de eerste twee jaar zeer weinig intrestlasten worden betaald. Daarna wordt de intrest herzien. Als de rente ondertussen gestegen is, kunnen de betrokken gezinnen onmogelijk hun leningen terugbetalen en dat kan aanleiding geven tot zware financiële moeilijkheden bij de specialisten in dit soort kredieten, en door het sneeuwbaleffect, eigenlijk bij de hele financiële sector.