STRIKE PRICE

Voor opties en warrants duidt men met de term strike price de vooraf vastgestelde prijs aan waartegen men het recht zal hebben om de onderliggende waarde te kopen of te verkopen. Men gebruikt hiervoor ook de term uitoefeningsprijs.