STOCK OPTION

Een stock option is een optie waardoor aan de bezitter ervan door een onderneming (meestal zijn werkgever) de mogelijkheid wordt geboden aandelen van dat bedrijf te kopen of te verhandelen tegen een welbepaalde, meestal voordelige prijs en tegen vooraf vastgelegde voorwaarden. Voor een onderneming is het dus een manier om het personeel te belonen door het de kans te bieden om in te tekenen op het kapitaal van de onderneming. Het is ook een middel om hoog gekwalificeerde medewerkers aan te trekken.   Zij zullen zich immers aangetrokken voelen tot de vooruitzichten op meerwaarden die door een dergelijke werkgever worden geboden.