STEP-UP

Met de naam step up duidt men obligaties en kasbons aan met een progressieve rente. Naarmate de jaren vorderen, stijgt de intrest, tegen een ritme dat vooraf is bepaald. U mag zich niet in de luren laten leggen door de hoge rente van de laatste jaren, maar u moet rekening houden met alle betaalde coupons en met de data waarop ze betaald werden om op die manier het gemiddelde rendement (actuarieel rendement) te bepalen, dat het belangrijkste keuzecriterium moet zijn.