STEP DOWN

Met de term step down duidt men beleggingen met kapitaalbescherming aan waarvan de intrestvoet op bepaalde data en in bepaalde omstandigheden neerwaarts kan worden herzien. Dat kan bijvoorbeeld als de rating van de emittent van de obligatie wordt verhoogd.