STANDAARDAFWIJKING

Het begrip standaardafwijking is een waarderingsfactor.

Over een bepaalde periode gezien, zullen markten stijgen en dalen. Het verwachte gemiddelde van beide bewegingen maakt het mogelijk een vork op te stellen en dat is de standaardafwijking. Hoe groter deze is, hoe meer risico's er op de betrokken markt zijn en hoe volatieler hij is. De markten die de beste verwachte rendementen bieden bij de laagste volatiliteit komen altijd als winnaars naar voor bij de waarderingen.