STAATSBON

In België is dit de gebruikelijke naam voor obligaties of staatsleningen. De minimuminleg is beperkt tot 250 euro, terwijl dat voor andere obligaties 1 000 euro is.

De Belgische staat geeft om de drie maanden staatsbons uit, waarbij de belegger over het algemeen twee keuzemogelijkheden heeft :  

-   een 5/7 bon : een jaarlijkse coupon gedurende 5 jaar; na die 5 jaar kan men het kapitaal opvragen of de looptijd van de bon verlengen tot 7 jaar met twee nieuwe coupons die dezelfde intrest opbrengen.

- een 3/5/7 bon :

· er is een bepaalde intrest voorzien voor de eerste drie jaar

· na drie jaar kan men het kapitaal opvragen of de bon voor twee jaar verlengen. De gegarandeerde minimumintrest voor die twee jaar is in ieder geval hoger dan de beginintrest. En hij zal hoger zijn naarmate de rentevoeten van dat moment ook hoger zijn.

· na vijf jaar kan men het kapitaal opvragen of de bon voor twee jaar verlengen. De gegarandeerde minimumintrest voor die twee jaar is in ieder geval hoger dan de voorgaande intrest. En hij zal hoger zijn naarmate de rentevoeten van dat moment ook hoger zijn.

Het rendement op staatsbons is vergelijkbaar met dat van de kasbons van de grote banken, maar ligt lager dan dat van de kasbons van de kleine instellingen en van de verzekeringsbons. Staatsbns bieden wel een veel betere liquiditeit dan kasbons en dan veel obligaties uit de privésector. En dank zij de staatsgarantie gaat het om producten die een absolute veiligheid waarborgen.