SQUEEZE-OUT

Na een vrijwillig openbaar bod tot aankoop van aandelen (OBA) gebeurt het niet zelden dat het overnemende bedrijf in het bezit is van meer dan 95 % van de aandelen van het overgenomen bedrijf en dat er dan een openbaar uitkoopbod komt om de resterende aandelen van het bedrijf te verwerven. Een dergelijke operatie wordt ook aangeduid met de termen uitrookbod of het Engelse squeeze out. We maken van de gelegenheid gebruik om nog eens uit te leggen hoe de Belgische wetgeving daarover precies in elkaar zit.

Wanneer de overnemer bij een vrijwillig openbaar bod 90 % of meer verwerft van de overgenomen onderneming, is hij verplicht het bod te heropenen.

Wanneer de overnemer 95 % of meer verwerft van de aandelen en de stemrechten van de overgenomen onderneming én  tijdens het bod minstens 90 % heeft verworven van de aandelen die nog in handen waren van de minderheidsaandeelhouders, dan kan de overnemer overgaan tot een eenvoudige squeeze out, maar hij is daar volgens de huidige Belgische wetgeving niet toe verplicht, tenzij hij het expliciet in het overname prospectus heeft vermeld.