SPREAD

· In het kader van vraag en aanbod op de beurzen gebruikt men de term spread om het verschil aan te duiden tussen de geboden koersen door de kandidaat-kopers en de gevraagde koersen door de verkopers. Veronderstel dat aandeel XYZ rond de 15 EUR noteert. Als de minst gulzige verkopers bereid zijn te verkopen tegen 15,30 EUR en de gulste kopers bereid zijn 15 EUR neer te tellen, dan bedraagt de "spread" 0,30 EUR. Er zal pas een transactie plaatsvinden als een verkoper zijn prijs verlaagt tot 15 EUR, als een koper zijn prijs verhoogt tot 15,30 EUR of als een koper en verkoper ergens tussen die twee bedragen in elkaar vinden. Bij frequent verhandelde of 'liquide' aandelen is de spread vaak erg laag, soms slechts een paar eurocent. Bij weinig verhandelde aandelen is de spread veel groter en is het des te belangrijker om beursorders met een limiet te plaatsen.

· De term spread wordt ook gebruikt in obligatiecontexten en wijst dan vaak op het rendementsverschil tussen bijvoorbeeld obligaties die werden uitgegeven door private emittenten enerzijds en risicoloze overheidsobligaties anderzijds.

· De term spread wordt ook gebruikt in de banksector : de spread is dan het verschil tussen rentevoet waaraan banken geld lenen en weer uitlenen.