SPLIT(SING)

Met de split van een aandeel bedoelt men de splitsing ervan. Als een aandeel in 10 gesplitst wordt, houdt dat in dat de aandeelhouder tien keer meer aandelen krijgt. Dat betekent echter niet dat hij rijker wordt, want het aandeel wordt tien keer minder waard.  Volgens sommige studies presteren gesplitste aandelen sterker dan gemiddeld. Een split kan worden gezien als een positief signaal - de koers is voldoende hoog en het management beoogt met een split om het aantal transacties van de aandelen te stimuleren. Dat signaal is echter vanzelfsprekend niet het enige criterium waarnaar men mag kijken.

Ook een reverse split  of omgekeerde splitsing komt voor. Zie daarvoor deze term.   

De splitsing van een groep bestaat erin de verschillende activiteiten onder te brengen bij een verschillende bedrijven. Ze kan drie verschillende vormen aannemen;

-      spin-off : automatische toekenning van aandelen van het (de) nieuwe filia(a)l(en)

-      split-off : omruiling via een openbaar bod tot aankoop (OBA) door de vennootschap op haar eigen kapitaal.

-      split up : opsplitsing in verschillende vennootschappen en verdwijnen van de oorspronkelijke groep.